There are several options through digital price display and proximity marketing can be improved retail marketing ideas, electronic shelf labels (ESL) and bluetooth beacons are an extremely cost-effective option.
    Tham gia trong thời gian thực với khách hàng của bạn, chuyển đổi triển vọng, gửi phiếu giảm giá cho khuyến mại đặc biệt của bạn, giúp khách hàng điều hướng và làm cho nó dễ dàng cho họ để thanh toán tại các cửa hàng. quảng cáo cho các đối tác của bạn, thu thập phân tích mạnh mẽ về hành vi trong cửa hàng của du khách.

    44441

WhatsApp Online Chat !