Kits Minew Phát triển IOT cung cấp một môi trường thiết kế chất lượng cao hoàn chỉnh cho các kỹ sư và kiến ​​trúc sư giải pháp nhằm thúc đẩy đáng kể sự phát triển và phân phối các ứng dụng IOT mới.

    Họ cung cấp tất cả các phần cứng (BLE & WiFi Gateway, BLE Cảm biến, iBeacon & Eddystone) và các thành phần phần mềm cho sự phát triển nhanh chóng và dễ dàng và triển khai các ứng dụng IOT.

    Minew Nền tảng đám mây là một bảng điều khiển demo miễn phí, nó giúp các nhà phát triển để nhanh chóng di chuyển các giải pháp IOT từ nguyên mẫu để triển khai toàn cầu. Hơn nữa, nó có thể được sử dụng như một nền tảng thử nghiệm cho khả năng kết nối thiết bị, phân tích dữ liệu và khái niệm kiểm định.

    5312

WhatsApp Online Chat !