cảnh báo chuyển hướng trong nhà cung cấp lợi thế quyết định cho các dự án mà phụ thuộc vào độ chính xác cao và muốn bao gồm các thiết bị của Apple. Beacons thường phát trong các phương pháp dựa trên khách hàng.

    Ví dụ, họ cho phép chuyển hướng trong nhà cho hành khách hãng hàng không sử dụng ứng dụng - cross-platform và với độ chính xác lên đến 1 mét. Việc theo dõi đèn hiệu dựa trên máy chủ của người hoặc hàng hóa chỉ có thể với các thành phần của bên thứ ba.

    222222

WhatsApp Online Chat !