உள்ளரங்க ஊடுருவல் பீக்கான்களுக்கு அதிக துல்லியத்துடன் முறையை நம்பி உள்ளன மேலும் ஆப்பிள் சாதனங்கள் சேர்க்க விரும்பும் திட்டங்களுக்கு தீர்மானகரமான அனுகூலங்களை அளிக்கின்றன. பீக்கான் பொதுவாக வாடிக்கையாளர் சார்ந்த முறைகள் டிரான்ஸ்மிட்டர்கள்.

    குறுக்கு மேடையில் மற்றும் 1 மீட்டர் வரை ஒரு துல்லியத்துடன் - உதாரணமாக, அவர்கள் பயன்பாட்டை பயன்படுத்தி விமான பயணிகளுக்கான உட்புற திசை செயல்படுத்த. நபர்கள் அல்லது பொருட்களின் சர்வர் அடிப்படையிலான பீக்கான் கண்காணிப்பு மூன்றாம் தரப்பு கூறுகளைக் கொண்டு மட்டுமே சாத்தியம்.

    222222

WhatsApp Online Chat !