ઇન્ડોર સંશોધક બેકોન્સ પ્રોજેક્ટ છે કે ઊંચી સચોટતા પર આધાર રાખે છે અને સમાવેશ થાય છે Apple ઉપકરણો માંગો છો નિર્ણાયક લાભ આપે છે. બીકોન્સ સામાન્ય રીતે ક્લાઈન્ટ આધારિત પદ્ધતિઓ ટ્રાન્સમિટર્સ.

    ક્રોસ પ્લેટફોર્મ અને 1 મીટર સુધી ની ચોકસાઇ સાથે - ઉદાહરણ તરીકે, તેઓ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ એરલાઈન મુસાફરો માટે ઇન્ડોર સંશોધક સક્ષમ કરો. સર્વર આધારિત વ્યક્તિઓ અથવા માલ બિકન ટ્રેકિંગ તૃતીય-પક્ષ ઘટકો સાથે જ શક્ય છે.

    222222

WhatsApp Online Chat !