چراغ ناوبری داخلی ارائه فواید مهمی برای پروژه هایی که وابسته به دقت بالا می باشد و می خواهید که شامل دستگاه های اپل. چراغ معمولا فرستنده در روشهای مبتنی بر مشتری.

    کراس پلت فرم و با دقت تا 1 متر - برای مثال، آنها ناوبری داخلی برای مسافران خطوط هوایی با استفاده از برنامه را فعال کنید. مبتنی بر سرور ردیابی چراغ از افراد یا کالاها با اجزای شخص ثالث امکان پذیر است.

    222222

WhatsApp Online Chat !