Zure erosketa saskia hutsik dago.

  • *Unitate Prezioa ez dira sartzen edozein zergak.
  • *Ontziratu erosketa (50 baino gehiago gailuak), jarri harremanetan gure merkataritza talde batekin info@minew.com deskontua lortzeko.
  • *Faroa Google Eddystone protokoloa (URL, UID, TLM, Eid, GATT) ezin hobeto onartzen du.
  • WhatsApp Online Chat !