Εσωτερική φάρους πλοήγησης προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα για έργα που εξαρτώνται από την υψηλή ακρίβεια και θέλετε να συμπεριλάβετε συσκευές της Apple. Φάροι είναι συνήθως πομπούς σε μεθόδους πελάτη που βασίζεται.

    Για παράδειγμα, επιτρέπουν εσωτερική ναυσιπλοΐα για τους επιβάτες των αεροπορικών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή - cross-platform και με ακρίβεια μέχρι και 1 μέτρο. Το server-based παρακολούθηση φάρος των προσώπων ή αγαθών, είναι δυνατή μόνο με εξαρτήματα τρίτων κατασκευαστών.

    222222

WhatsApp Online συνομιλία!